CSCD11043
Storm Staffan - Souveniers Ombres
1996 bildades Trio TribukaitPetterssonBerg. Omgående fick ensemblen namn om sig som en stark företrädare för den nyskrivna musiken. Fullödigt musikanteri och kommunikativ lyhördhet har gett ensemblen uppmärksamhet också internationellt. Inom ramarna för centret CoMA - Contemporary Music and Artists - har trion fått möjlighet att samarbeta med tonsättaren Staffan Storm. Ur detta samarbete har fötts en rad verk varav några presenteras på föreliggande CD, mästerligt tolkade av Trio TribukaitPetterssonBerg.
Tracks

1   Ombres

2   Distance

3   Souveniers

4   ...sans paroles

5   Souveniers

6   Distance

7   Ombres

8   Ein Hauchund nichts,for marimba

9   Athem...Raum, for organ

10  Kurven des Flugs,for flute

  

Lyssningsexempel finns på www.mediaartes.net