CSCD11045
Communication
Inom ramarna för centret CoMA – Contemporary Music and Artists – har under flera år pågått ett framgångsrikt utvecklingsarbete som resulterat i en lång rad samarbeten mellan tonsättare och musiker. På föreliggande CD kan du lyssna till några av de främsta svenska musikerna/ensemblerna. Lysande framförs ett mångfacetterat spektra av den akustiska, nutida konstmusiken idag.


Tracks

1   Quaestio temporis Ensemble Ars Nova

2   Eclogue Magnus Andersson

3   Echo in Silence Axelsson & Nilsson Duo

4   Mahler Revisited Peärls Before Swïne Experience

5   tremurcutremur Peärls Before Swïne Experience

6   SOON (Kilroy, go home) Trio Spectra
  

Lyssningsexempel finns på www.mediaartes.net