scroll up
scroll down

Crossover

I Wieska och Hubert Szymczynski möts två musikaliska världar: Den klassiska skolningens exakthet, elegans och form. Jazzens frihet, spontanitet, harmoni och improvisation. Något som inte skedde utan vånda. Hon är van att följa tonsättningen och tänka i fraser, han däremot tänker ackord.
"Det blev häftiga diskussioner, vi skällde på varandra som två ilskna hundar. Men det är också att utmana varandra."
Så småningom fann de en modell som fungerade, de bestämmer helt enkelt vilka delar av verket som Hubert får improvisera och göra som han vill med. I övrigt är fiolen viktigast och pianot får lyda. Det här sättet att spela kräver anpassning och lyhördhet. De vet aldrig riktig var det slutar, men de har tryggheten i att vad som än händer så kommer de i hamn.
I grunden handlar det om att föryngra den klassiska musiken med dagens harmonier utan att den förlorar sin form. Som en plastikoperation för gamla stycken. Alla deras CD inspelningar är gjorda live. Allt annat hade varit omöjligt. De hoppas och tror att deras framförande kan göra den klassiska musiken mer tillgänglig för otränade öron.